سیگار

چگونه می‌توان سیگار کشیدن را ترک کرد؟

هیچ روش منفردی برای ترک کردن سیگار وجود ندارد که برای تمام افراد مبتلا به آسم کار کند.

یک برنامه ترک سیگار ممکن است برای شما سودمند باشد.

با دکتر خود در مورد برنامه‌های ترک سیگار در جامعه خود، مشورت کنید.

پیش از آنکه بخواهید به طور ناگهانی یک باره سیگار را ترک کنید («ترک ناگهانی و کامل»)، طراحی یک برنامه در موارد زیر کمک رسان خواهد

بود

:

• انتخاب روزی برای ترک مصرف سیگار، و آنگاه آماده سازی برای آن

• زمان و دلیل ترک سیگار خود را ثبت کنید.

بعداً مطلع خواهید شد چه عواملی شما را برای سیگار کشیدن تحریک می‌کنند.

• فعالیت‌های خود در زمان سیگار کشیدن را ثبت کنید.

سیگار کشیدن در مکان‌ها و زمان‌های مختلف را امتحان کنید تا ارتباط بین سیگار کشیدن و فعالیت‌های خاص را از بین ببرید.

• دلایل خود برای ترک سیگار را لیست کنید.

پیش و بعد از ترک کردن سیگار، این لیست را مطالعه کنید.

• فعالیت‌های جایگزینی برای سیگار کشیدن بیابید. آماده باشید در صورت تمایل برای سیگار کشیدن کار دیگری انجام دهید.

• با دکتر خود در مورد استفاده از محصولات جایگزین نیکوتین مانند آدامس، قرص‌ها، و پچ ها، مشورت کنید.

بعضی افراد این موارد را بسیار سودمند به حساب می‌آورند.