تعطیلی27و28 آبان ماه

مطب آلرژی دکتر اکبری 27و28 آبان ماه جهت ویزیت و تزریق واکسن تعطیل می باشد