دندانپزشکی و آسم

 • در مطب دندانپزشکی

 • درباره وضعیت بیماری خود، به دندانپزشک اطلاع دهید.

 •  به او بگویید چه عواملی موجب حمله‌های آسم در شما می ‌شود.

 • در صورت استفاده از اسپری استنشاقی، آن را همراه خود به دندانپزشکی بیاورید تا در صورت نیاز استفاده شود.

 • اگر کورتون می‌‌ خورید، باید دندانپزشک شما حتما از آن مطلع باشد.

 •  گاهی نیاز است که پیش از کار دندانپزشکی، کورتون مصرف کنید.

 • درباره سایر داروهای مصرفی خود نیز به دندان‌پزشک اطلاع دهید.

 • ممکن است که این داروها با بعضی داروهای بی‌حسی یا مسکن‌ها تداخل داشته باشند.

 • گاهی نیاز است که دستگاه اکسیژن در مطب دندانپزشکی در دسترس باشد تا اگر حمله آسمی رخ دهد، برای بیمار استفاده شود.

 • طرز نشستن در صندلی دندانپزشکی هم می‌ تواند روی تنفس بیمار اثر بگذارد.

 •  پس با دندانپزشک خود همکاری کنید تا موقعیتی مناسب برای خودتان پیدا کنید.

نظرات