رزومه کاری

doctor

دکتر هدایت اکبری

از 81/9/15 در شیراز شروع به کار کردم با توجه به اینکه جزء 8 نفر اول فوق تخصص آلرژی در کشور می باشیم و این رشته فوق تخصصی در اوایل حتی برای پزشکان ناشناخته بود ولی به جهت علاقه مندی به علم آلرژی و درمان بیماران با جدیت تمام در همه ی ابعاد مشغول به خدمت رسانی شدیم. علاوه بر سالها تدریس آلرژی به دانشجویان پزشکی و متخصصین در قالب باز آموزی و شرکت در کنگره های مختلف اقدام به تحقیقاتی در زمینه بیماری آلرژی نیز داشته ام که مهمترین آن تعیین شیوع بیماری آلرژی در نوجوانان شهر شیراز می باشد. از ابتدای شروع به تحصیل در دوره فوق تخصصی سرکاردکتر خدیجه فرجام(پزشک عمومی)درگیرآموزش علم آلرژی و سپس همکاری در اداره امورآلرژی مطب بوده اند. از همان ابتدا با توجه به استقبال فراوان بیماران،تمام کارهای مربوط به آلرژی از قبیل تست پوستی ،واکسن درمانی،نوارریه با همکاری پزشک عمومی و دیگر دستیار پزشک و پرستاران و کارشناس نوارریه و منشی ها انجام شده است. تاپاییز 1388 دردوشیفت صبح و عصرمشغول به طبابت ،درمان آسم و آلرژیو کارهای مربوطه و سپس در یک شیفت صبح مشغول به کار میباشیم. پنج شنبه و جمعه نیز مطب تعطیل میباشدو جلسات آموزشی پرسنل یا مدیریتی در پنج شنبه ها برگزار می شود.

معرفی پرسنل

فاطمه بهزادی

فاطمه بهزادی متولد 1337 کارشناس پرستاری فارغ التحصیل از دانشگاه چمران اهواز با 30 سال سابقه خدمت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی استان فارس و خوزستان و هرمزگان (1سال خدمت در بیمارستان شهید محمودی بندر عباس با پست سوپروایزری،4سال خدمت در بخش همودیالیز بیمارستان شهید زاده بهبهان ، 2 سال خدمت در بیمارستان رازی اهواز -بخش زنان وزایمان ،13 سال خدمت در اتاق عمل شریفی بندرعباس با پست سرپرستاری اتاق عمل ،10سال خدمت در اتاق عمل بیمارستان حافظ شیراز ) و هم اکنون شاغل در مطب آقای دکتر اکبری

محمد حسین محمدی

محمد حسین محمدی متولد 1334 شیراز که مدت 35سال در بیمارستانهای علوم پزشکی شیراز خدمت کرده اند (10 سال در اتفاقات کودکان و نوزادان و مدت 5 سال در بخشهای داخلی و جراحی و 5سال در بخش شیمی درمانی و 15 سال در بخش کت لب قلب و آنژیو گرافی قلب) و مدت 12 سال در مطب آقای دکتراکبری مشغول به کار است

معرفی مطب

doctor
doctor
doctor
doctor
doctor
doctor

بعد از انتقال از اصفهان به شیراز، در پاییز سال 81 در خیابان زند- روبروی دانشکده مهندسی- ساختمان یاس- طبقه اول مطب کارخود را شروع کرد و تعداد پرسنل به تعداد بیشترگردید و همچنین از فقط شیفت بعدازظهر به فقط شیفت صبح تبدیل شد. اتاقهای محدود مطب با توجه به تجربه بدست آمده ، تغییرات ساختمانی و دکوراسیون داخلی در آنها انجام شد تا خدمات دهی بهتری انجام شود. گردش کاری مطب (چه بیماران جدید چه قدیمی ، بعد از تماس تلفنی یا تقاضای خود بیمار،اسامی آنها در دفتری ثبت می شود اما در روز مقرر شده ، افراد بعد از پرداخت مبلغ ویزیت ، نوبت دیدار حضوری پزشک را بدست می آورند و به طور نسبی قابل پیشبینی است که چه ساعتی ویزیت خواهد شد (از طریق سیستم نوبت دهی کامپیوتری) ،خوبی تماس قبلی و ثبت اسم در دفتر نوبتها این است که حتما در روز مقرر آن فرد ویزیت خواهد شد ولی شماره آن فرد چند باشد و چه ساعتی ویزیت شود بعد از پذیرش اولیه و پرداخت وجه ،نسبت به نوع بیماری افراد پرسشنامه ای به افراد تحویل داده می شود تا ظرف مدت نیم ساعت این فرم تکمیل گردد(نمونه ای از فرمها را مشاهده می کنید). سپس این فرم به دستیار پزشک تحویل داده می شود وهمراه با فرمهای دیگر، جهت تاریخچه بیمار مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ابتداً بیمار توسط دستیار پزشک دیده خواهد شد تا نکات اولیه در پرونده درج گردد و سپس با توجه به قضاوت پزشک می تواند 1- ویزیت معمولی داشته باشد و نسخه نوشته شود و نوبت پیشگیری بعدی به او داده شود. 2- بیمار مربوط به آلرژی نباشد ، در اینصورت مبلغ ویزیت پس داده خواهد شد و به دیگر همکاران معرفی می شود. 3- بیمار کاندید تست اسپیرومتری (نوار ریه) می گردد که بعد از مراجعه مجدد به صندوق و رعایت نوبت، نوار ریه گرفته و مجدداً نزد پزشک مراجعه می کنند و داروها تنظیم می گردد ، توضیحات تست ریه به بیمار گفته می شود و در صورت لازم بستری موقت نیز برحسب تست ریه تصمیم گیری خواهد شد . 4- بیمار ا زنظر تنفسی در شرایط حاد که باشد ، بستری موقت درمان اورژانسی آسم انجام می شود و در مواردی بعد از این بستری تست ریه انجام شده و تمام بیماران بستری موقت مجدداً توسط پزشک ویزیت می شوند. 5- بیمارآلرژی در صورتیکه حال عمومیش خوب باشد و داروهای آلرژی را مصرف نکرده باشد کاندید تست پوستی آلرژی می شود که بعد از مراجعه به صندوق و رعایت نوبت ، تست انجام شده و مجدداً توسط دستیار پزشک و خود پزشک ، ویزیت می شود و توضیحات تست پوستی به بیمار ارائه می گردد. 6- در مواردی بیمار به رادیولوژی و یا به ندرت به آزمایشگاه معرفی می گردد و بعد از انجام تست تقاضا شده ، مجدداً به پزشک مراجعه می کند تا قضاوت نهایی انجام گردد. 7- بیماران تحت درمان واکسن درمانی چنانچه دچار مشکل خاصی شده باشند با داشتن نوبتهای ویژه ،بینابین بیماران به پزشک مراجعه و ویزیت می گردند.

C.V

C.V. Name: Hedayat Akbari Nationality: IranianDate of Birth: 18/09/1964Birthplace; Firooz Abad, Fars, IranMarital status: Married with two sonsWife: Khadijah Farjam; General PractionerChildren: 1st born a 23-year-old; M.Sc. Student in Mechanical Engineering. 2nd born a 17-year-old High School Student

Addresses : Work (Private Medical Practice): first floor, Yas medical complex, Zand Blvd Shiraz Fars IranTel: +987112335933. Fax: +987112333324Postal/Zip Code: 7134694648Website: WWW.akbariallergy.ir

Education : Shiraz University High School 1978 -1982Shiraz Medical University- General Practioner period: 1982-1988Shiraz Medical University –Pediatric Residency period: 1988-1992

Academic position : Yasuj Medical University –Associated Professor of Pediatrics: 1993Shiraz Medical University-Training of Allergy &Clinical Immunology Sub-specialty:1994-1997Isfahan Medical University – Associated professor & Chief of the Department of Allergy and Clinical Immunology :1998-2004

Private Practice : Chief of a team working specially on asthma and allergy diseases From 2004 up to now: working and increasing experience in the field of Asthma and Allergy as having visited many patients along with teaching them and completing their records. Doing skin prick tests, shots of immunotherapy, spirometery, admitting acute asthmatic patients (nebulizer and in patient care)

Our Team members in practice : Two medical assistants: First my wife as a GP supervises any works, Secondly a special educator. Four nurses that work with each other for 1- skin tests (prick, intradermal...) 2-emergency treatment of status asthmaticus 3- injections of the shots (immunotherapy) 4-patient and family education.Two technicians for doing spirometery and website managements. And another four people helping the system as clerks /cashiers or etc.

Member of medical societies : 1-Iranian society of Asthma and Allergy (ISAA)2-Iranian Immune Deficiency Foundation (IIDF)3-Iranian society of Immunology4-EAACI from 20065-Fars Pediatrics Society6-ERS from 2006

Publications : 1-Hepatitis in childhood leukemia as M.D. Thesis. Shiraz University publisher 19962-Pulmonary hemosiderosis (report of 2cases). Journal of Isfahan Medical School: 1997.vol15 (48)1-63-Anaphylaxis to odor of Pencilline. Tabriz University Publisher, 1997: P 321-34-The prevalence of allergic rhinitis in children. Acta Medica Iranica, 1999.vol37: p 45-8.5-Approach to treating patients with primary immune deficiency. Isfahan university publisher: 1999 No21; p 335-416- The evaluation of the efficacy of saline solution in treatment of chronic rhino sinusitis. Saudi Medical Journal .2000, vol21 (9)888-97-Leukocyte Adhesion Deficiency .Case report. The Indian journal of pediatrics2001; 68(1)77-98-Common allergens for allergic patients in Isfahan. A clinical based study. Journal of research in medical science. 2000vol5 (1) p8-119-Primary immune deficiency in Iran; first report in the national registry of PID in children and adults. Journal Clin immunol: 2002, vol22 (6) p 375-8010 -Update from the Iranian primary immune deficiency registry. The Journal Clin Immunology 2004:vol92, (1) p 60-411-Frequency and clinical manifestation of patients with PID in Iran. Journal Clin immunol2006nov6; 26(6) p519-32Epub2006 oct612-Evaluation of immunotherapy in allergic rhinitis patients. The7th biennial congress of Iranian society of asthma and allergy.2007, Tehran University publisher13- Characterizations of skin prick test. The8th biennial congress of Iranian society of asthma and allergy. 2009, Shiraz university publisher14- Preparations for an allergic office. The9th biennial congress of Iranian society of asthma and allergy.2011 Tehran university publisher.15-Asthma therapeutic modalities. The 2nd Iranian asthma forum.2014, Shiraz university publisher

Charity Involvements : 1-Working “Pro Bono” with patients in own allergy office. 2-Immune deficiencies patients through Iranian Immune deficiency Foundation 3- Narjes charity foundation (helping the handicapped children) 4-Griatric charity 5-Member of the board of directors of a charity organization founded for supporting the families whose bread winners are serving time in penitentiaries. 6-Supporting orphans and those who have lost their caretakers. 7-Educational and cultural investment for social researches (Rahman institute).