آبان 1396

هفته 35

-

-

7:30-15:00

7:30-15:00

7:30-15:00

-

-

وضعیت

  • 27 آبان - تعطیلی بین تعطیلات مطب آلرژی دکتر اکبری- هفته جهانی خود مراقبتی
  • 28 آبان - شهادت حضرت امام رضا (ع)-هفته جهانی خود مراقبتی
  • 29 آبان - هجرت حضرت رسول اکرم(ص) از مکه به مدینه-هفته جهانی خود مراقبتی
  • 30 آبان - هفته جهانی خود مراقبتی- روز جهانی قربانیان حوادث ترافیکی
  • 01 آذر - هفته جهانی خود مراقبتی
  • 02 آذر - هفته جهانی خود مراقبتی
  • 03 آذر - هفته جهانی خود مراقبتی